Tochteerdgronden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een tochteerdgrond is een bodemtype binnen het Nederlandse systeem van bodemclassificatie behorende tot de suborde van de hydroeerdgronden, eerdgronden met een dunne A-horizont. Het zijn zavel- en kleigronden met een donkere bovengrond en een slappe, ongerijpte ondergrond.

Quick facts: Tochteerdgrond, Orde, Suborde, Groep, Subgroe...
Tochteerdgrond
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Orde Eerdgronden
Suborde Hydroeerdgronden
Groep Hydrokleieerdgronden
Subgroep Tochteerdgronden
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen
Close

Tochteerdgronden komen voor in droogmakerijen evenals de plaseerdgronden. Het verschil tussen deze twee is te vinden in de bovengrond. Tochteerdgronden hebben een minerale, veelal humusrijke, bovengrond en plaseerdgronden hebben een moerige bovengrond. Hieronder bevindt zich meestal kalkloze gerijpte klei. Er kan ook katteklei voorkomen. De ongerijpte, gereduceerde ondergrond bevat vaak wel kalk.

Het voorvoegsel tocht is afgeleid van de in de droogmakerijen gebruikte naam voor grotere afwateringssloten.

Table info: Horizont, Diepte, Omschrijving...
Schematische profielbeschrijving van een tochteerdgrond
Horizont Diepte Omschrijving
Apg 0–30 cm bouwvoor; zwarte humusrijke, kalkloze, lichte klei met roestvlekken
Cg 30–45 cm lichtgrijze tot grijze humusarme, kalkloze, lichte klei; met roestvlekken
Cgr 45–70 cm grijze humusarme, kalkloze, lichte klei; met roest en reductievlekken
Cri > 70 cm grijze, slappe (ongerijpte), kalkrijke, lichte klei; niet geaëreerd
Close

Oops something went wrong: