cover image

Waterstofchloride

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Waterstofchloride is een anorganische verbinding van waterstof en chloor, met als brutoformule HCl. Waterstofchloride is een waterstofhalogenide. In zuivere toestand is het een uiterst corrosief kleurloos gas. Een waterige oplossing van dit gas wordt zoutzuur genoemd. Beide benamingen worden meestal door elkaar gebruikt, hoewel dit strikt genomen niet correct is.

Quick facts: Waterstofchloride, Structuurformule en molecu...
Waterstofchloride
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van waterstofchloride
Algemeen
Molecuulformule HCl
Molmassa 36,46 g/mol
CAS-nummer 7647-01-0
PubChem 313
Beschrijving Zeer corrosief kleurloos gas
Vergelijkbaar met waterstoffluoride
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Gevaar
H-zinnen H314 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P280 - P305+P351+P338 - P310
EG-Index-nummer 231-595-7
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gasvormig
Kleur kleurloos
Dichtheid (gas, 15°C) 1,534 g/L
(vloeistof, −85,0°C) 1,1906 g/cm³
Smeltpunt −114,8 °C
Kookpunt −85,0 °C
Goed oplosbaar in water
Evenwichtsconstante(n) pKa = −8,0
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal    Scheikunde
Close
Het infraroodspectrum van waterstofchloride.