Zoutzuur

waterige oplossing van het gas waterstofchloride / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Zoutzuur of zoutgeest is een waterige oplossing van het gas waterstofchloride. Het is een veelgebruikt reagens in de scheikunde; jaarlijks wordt ongeveer 20 miljoen ton zoutzuur geproduceerd. Zoutzuur is een sterk anorganisch zuur dat corrosief is.

Quick facts: Zoutzuur, Structuurformule en molecuulmodel, ...
Zoutzuur
Structuurformule en molecuulmodel
Hydrochloric_acid_30-33%25_by_Danny_S._-_001.jpg
Zoutzuur (30-33%) is een kleurloze vloeistof
Algemeen
Molecuulformule H3O+ (aq) + Cl- (aq)
Molmassa 36,46 g/mol
CAS-nummer 7647-01-0
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Vergelijkbaar met broomwaterstofzuur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H290 - H314 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P280 - P305+P351+P338 - P310
Omgang Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker
Opslag In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,18 g/cm³
Smeltpunt −26 °C
Kookpunt 48 °C
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

Zoutzuur werd in de tijd van de alchemie ook wel geest van zout (esprit de sel of acidum salis) genoemd, omdat het in zuivere vorm een gas is dat ontwijkt wanneer natriumchloride bewerkt wordt met een geconcentreerd sterk zuur als zwavelzuur. Gassen werden in de alchemie overigens vaker als geest beschreven (bijvoorbeeld spiritus < Latijn: "Geest").