cover image

Zwavelchloride

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Zwavelchloride (S2Cl2) is een anorganische verbinding van zwavel en chloor. De stof komt voor als een gele, amberkleurige tot geelachtig-rode, viskeuze en rokende vloeistof met een scherpe geur, die hevig reageert met water. Ze is oplosbaar in verschillende organische oplosmiddelen: ethanol, benzeen, di-ethylether, chloroform en tetrachloormethaan.

Quick facts: Zwavelchloride, Structuurformule en molecuulm...
Zwavelchloride
Structuurformule en molecuulmodel
Disulfur-dichloride-2D-dimensions.png
Structuurformule van zwavelchloride
Disulfur-dichloride-3D-balls.png
Molecuulmodel van zwavelchloride
Algemeen
Molecuulformule S2Cl2
IUPAC-naam dizwaveldichloride
Andere namen zwavelmonochloride, dichloordisulfaan
Molmassa 135,036 g/mol
SMILES
ClSSCl
CAS-nummer 10025-67-9
EG-nummer 233-036-2
PubChem 24807
Beschrijving Gele tot geelachtig-rode viskeuze vloeistof met scherpe geur
Vergelijkbaar met zwaveldichloride
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefToxischMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H301 - H314 - H332 - H400
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P280 - P301+P310 - P305+P351+P338 - P310
Opslag Gescheiden van sterk oxiderende stoffen, peroxiden, fosforoxiden, organische producten, voeding en voedingsmiddelen. Koel, droog en goed gesloten bewaren. Verluchting langs de vloer.
EG-Index-nummer 016-012-00-4
VN-nummer 1828
ADR-klasse Gevarenklasse 8
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur geel
Dichtheid 1,688 g/cm³
Smeltpunt −80 °C
Kookpunt 138 °C
Vlampunt (gesloten vat) 118,5 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 234 °C
Dampdruk (bij 20°C) 900 Pa
Goed oplosbaar in ethanol, benzeen, di-ethylether, chloroform, tetrachloormethaan
Geometrie en kristalstructuur
Dipoolmoment 1,60 D
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close