cover image

Zwaveldioxide

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Zwaveldioxide is een anorganische verbinding tussen zwavel en zuurstof, en heeft als brutoformule SO2. De stof komt voor als een kleurloos gas met een scherpe karakteristieke reuk, dat goed oplosbaar is in water.

Quick facts: Zwaveldioxide, Structuurformule en molecuulmo...
Zwaveldioxide
Structuurformule en molecuulmodel
Structural_formula_of_sulfur_dioxide.svg
Structuurformule van zwaveldioxide
Algemeen
Molecuulformule SO2
IUPAC-naam zwaveldioxide
Molmassa 64,0638 g/mol
SMILES
O=S=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
CAS-nummer 7446-09-5
EG-nummer 231-195-2
Beschrijving Kleurloos gas
Vergelijkbaar met zwaveltrioxide, zwaveligzuur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
DrukhouderCorrosiefToxisch
Gevaar
H-zinnen H280 - H314 - H331
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P280 - P305+P351+P338 - P310 - P410+P403
MAC-waarde 5 mg/m³
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gasvormig
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,25 g/cm³
Smeltpunt −75,5 °C
Kookpunt −10 °C
Dampdruk 2,4 × 105 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 112,7 g/L
Goed oplosbaar in water
Viscositeit 0,403 Pa·s
Geometrie en kristalstructuur
Dipoolmoment 1,63 D
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHog −296,84 kJ/mol
Sog, 1 bar 248,21 J/mol·K
Evenwichtsconstante(n) pKa = 1,81
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

Oops something went wrong: