Ab urbe condita

From Wikipedia, the free encyclopedia

Ab urbe condita (klassisk ortografi: ABVRBECONDITÁ; relatert til Anno urbis conditae: AUC eller a.u.c.; også anno urbis, forkortet a.u.)[lower-alpha 1] er en latinsk frase for «fra grunnleggingen av byen (Roma)»,[lower-alpha 2] som tradisjonelt har blitt satt til 753 f.Kr.[1] Frasen ble brukt for å identifisere det romerske året av noen få romerske historikere i antikken. Skribenter i renessansen benyttet tidvis AUC på romerske manuskripter de publiserte grunnet misforståelsen at romerne selv vanligvis nummererte sine år ved dette systemet. Moderne historikere har tatt det mer i bruk enn romerne selv gjorde; for romerne var det vanlig å oppgi et bestemt år ved å oppgi navnene på de to som holdt konsulembetet det året. Året fra keiseren innsatt ble også benyttet for å identifisere årene, særlig i det bysantinske rike etter 537 da Justinian I den store beordret denne praksisen.

Antoninianus-Pacatianus-1001-RIC_0006cf.jpg
Mynten antoninianus av Pacatianus (død ca. 248), tronraner av romerske keiser Filip i 248. Det bærer forklaringen ROMAE AETER[NAE] AN[NO] MIL[LESIMO] ET PRIMO, «Til evige Roma, i dets en tusen og første år».