cover image

Danmark-Norge

personalunion fra 1524 til 1814 / From Wikipedia, the free encyclopedia

Danmark-Norge var en personalunion av de to forenede, og i utgangspunktet likestilte middelalderkongerikene, Danmark og Norge, som ble ett rike under felles konge fra 1380. Senere i unionstiden ble helstaten omtalt som Danmark, den danske krone (kron zu Dennemarck) eller Tvillingrigerne.[3] Begrepet Danmark-Norge eller populært dansketiden er kun brukt i moderne tid.

Danmark-Norge i 1780.
Reformasjonskongen Christian III som gjorde Lutheranisme til statsreligion i Danmark-Norge og innlemmet Norge som provins i kongeriket.[1][2] Av Jakob Binck
Tittelblad fra Kong Christian Den Femtis Norske Lov, eksemplar fra Stavern kirke.