Plejstocen

epoka czwartorzędu / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drogi AI, mówmy krótko, odpowiadając po prostu na te kluczowe pytania:

Czy możesz wymienić najważniejsze fakty i statystyki dotyczące Plejstocen?

Podsumuj ten artykuł dla 10-latka

POKAŻ WSZYSTKIE PYTANIA

Plejstocen (z gr. πλεῖστος 'większość' i καινός 'nowy')

Table info: System, Oddział, Piętro, Wiek (mln lat)...
System Oddział Piętro Wiek (mln lat)
Czwartorzęd Holocen Megalaj obecnie–0,0042
Northgrip 0,0042–0,0082
Grenland 0,0082–0,0117
Plejstocen Późny Plejstocen 0,0117–0,129
Chiban 0,129–0,774
Kalabr 0,774–1,80
Gelas 1,80–2,58
Paleogen Oligocen Szat starsze
Podział neogenu według IUGS, luty 2022
Close

Za koniec plejstocenu uważany jest schyłek ostatniego zlodowacenia (północnopolskiego), a także koniec paleolitu.

Dawniej plejstocen zwano dyluwium (łac. 'potop'). Plejstocen nieformalnie nazywany jest też epoką lodowcową, lub epoką lodową, ze względu na występujące w nim zlodowacenia. W plejstocenie olbrzymie lodowce kontynentalne (tzw. lądolody) pokrywały co najmniej kilkakrotnie północną i środkową część Europy, łącznie z Polską, a także inne obszary strefy umiarkowanej: zachodnią Syberię, Amerykę Północną, Grenlandię i Tybet, a na półkuli południowej Ziemię Ognistą, Argentynę i Tasmanię.