cover image

Step

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Stepformacja roślinna, zwykle wielogatunkowa, ale bez drzew. W pokrywie roślinnej znaczną rolę odgrywają trawy, którym towarzyszą kseromorficzne rośliny zielne, rzadko także krzewy. Stepy kształtują się na obszarach pod wpływem klimatu kontynentalnego – z gorącym i suchym latem oraz mroźną i wietrzną zimą. Warunki takie uniemożliwiają rozwój roślin drzewiastych i krzewów. Pierwotnie termin „step” odnosił się tylko do formacji euroazjatyckiej, jednak stosowany jest też w szerokim znaczeniu obejmując typowe dla innych kontynentów formacje trawiaste, takie jak preria w Ameryce Północnej i pampa w Ameryce Południowej[1].

Steppe_world.png
Stepy w klimatach; umiarkowanym chłodnym (żółte), umiarkowanym ciepłym, oraz subtropikalnym (pomarańczowe)
Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg
Step kazachski
Je%C5%BAd%C5%BAcy_na_stepie_przed_rozpocz%C4%99ciem_lokalnego_festiwalu_Naadam_%2801%29.jpg
Jeźdźcy na stepie na obrzeżach miasta Karakorum w Mongolii

Na stepie często występują bardzo żyzne gleby (między innymi czarnoziemy, silnie eksploatowane przez człowieka), tworzące się z obumarłych szczątków roślin na podłożu skał lessowych – jednak pozbawione szaty roślinnej łatwo ulegają erozji wodnej i wiatrowej. Problemami są również burze pyłowe, a także brak lub zbytnia intensywność opadów.

Oops something went wrong: