Danska

östnordiskt språk talat i Danmark / From Wikipedia, the free encyclopedia

Danska (danska: dansk) är ett östnordiskt språk som är nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danskar. Bland danska medborgare på Grönland och Färöarna har endast 10-15 % danska som modersmål, medan övriga talar danska som andraspråk. Det talas även av cirka 50 000 personer i Sydslesvig i Tyskland, där det har status som minoritetsspråk.

Quick facts: Talas i, Region, Antal talare, Status, S...
Danska
Dansk
Talas iFlag_of_Denmark.svg Danmark
Flag_of_the_Faroe_Islands.svg Färöarna
Flag_of_Greenland.svg Grönland
Flag_of_Germany.svg Tyskland
RegionNorden
Antal talare6 miljoner
Statusstabilt
SpråkfamiljIndoeuropeiskt
Officiell status
Officiellt språk iFlag_of_Denmark.svg Danmark
Flag_of_the_Faroe_Islands.svg Färöarna
Flag_of_Europe.svg EU
Officiellt erkänt och skyddat som minoritetsspråk i Tyskland.
SpråkmyndighetDansk Sprognævn (Danska språknämnden)
Språkkoder
ISO 639-1da
ISO 639-2dan
ISO 639-3dan
Close

Danskan, som tillhör de östnordiska språken, är nära besläktad med svenskan och norskan. Skriven danska är lätt att förstå av såväl svenskar som norrmän, där cirka 90 procent av orden är igenkännbara med små stavningsskillnader. Före reformen 1907 i Norge, var bokmålet närmast identiskt med tidens danska skriftspråk. Sålunda ligger danska och norska närmare varandra, än vad svenskan gör i förhållande till båda språken. Många svenskar har svårt att särskilja danska från norska i skrift. För innehållsförteckningar och dylikt används ibland så kallad "dansk-norska".