cover image

Unixtid

ett system för att representera tidsangivelser, definierat som antal sekunder som förflutit sedan midnatt 1 januari 1970 proleptisk gregoriansk kalender koordinerad universell tid, dock utan att definiera hur och om det räknar med skottsekunder / From Wikipedia, the free encyclopedia

Unixtid (engelska: Unix time, även POSIX time eller Epoch time) är ett system för att representera tidsangivelser, definierat som antal sekunder som förflutit sedan midnatt 1 januari 1970 proleptisk gregoriansk kalender koordinerad universell tid (UTC), dock utan att definiera hur och om det räknar med skottsekunder, som hanteras olika i olika implementationer. Unixtid används i Unixliknande operativsystem, samt i flera andra datorsystem och filformat.

Nuvarande Unixtid[not 1]
1685755567 (uppdatera)
(ISO 8601:2023-06-03T01:26:07Z)
1000000000seconds.jpg
Unixtiden passerade 1000 000 000 sekunder 2001-09-09T01:46:40Z. Detta firades i Köpenhamn, Danmark vid en fest som hölls av Danish UNIX User Group (03:46:40 lokal tid).

Unixtiden kan visas på en del Unixsystem genom att man skriver date +%s i kommandotolken.

13 februari 2009 exakt 23:31:30 (UTC) blev Unixtiden exakt '1234567890' i det decimala talsystemet. Fester och annat firande hölls runtom i världen för att fira denna 1234567890-dag bland olika tekniska subkulturer.[1][2][3]