עלייה לארץ ישראל

מונח מרכזי בהווייה היהודית ובציונות, המציין את הגעתם של מהגרים יהודים (עולים) אל ארץ ישראל לגור בה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

עלייה לארץ ישראל (לעיתים נקרא פשוט עלייה) הוא מונח מרכזי בהווייה היהודית ובציונות, המציין את הגירתם של יהודים אל ארץ ישראל. המונח עלייה הוא מקרה פרטי אידאולוגי לוקאלי תלוי תרבות וחברה של המושג המדעי הגירה. מקורו מפולחן דתי ועל פי ההלכה המונח כולל תודעה עצמית, אך אינו תלוי בה. הפעולה ההפוכה, של יציאת יהודים מארץ ישראל, נקראת ירידה.

Disambig_RTL.svg המונח "עלייה" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו עלייה (פירושונים).

ביקור זמני בארץ ישראל הנעשה על רקע דתי מכונה עלייה לרגל ומונח זה משמש גם אצל אומות ודתות אחרות, שמאמיניהן באים לארץ ישראל כצליינים.

לאחר הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, נטענה המילה במשמעויות פוליטיות וכלכליות חדשות ונוספות. בשנת 2016 נקבע יום העלייה כיום ציון לאומי במדינת ישראל, לכבודן של העליות לארץ ישראל.