Kajkavsko narječje

jedno od triju narječja hrvatskoga jezika / From Wikipedia, the free encyclopedia

Kajkavsko narječje (kajkavština, kajkavica) jedno je od triju narječja hrvatskoga jezika uz čakavsko i štokavsko.

Quick facts: Ovaj je članak dio niza o kajkavskom narječju...
Ovaj je članak dio niza o
kajkavskom narječju hrvatskoga jezika

Osobine

Dijalekti[1]

Književnost
Close

Naziv potječe od odnosno-upitne zamjenice kaj, jednake etimologije kao u slovenskom jeziku, srodne poljskim zamjenicma ka, kaj i češkoj kaj. Podrijetlom iz praindoeuropskog *kah2, naknadno praslavenske zamjenice *ka̋ i osobne zamjenice *jь, u konačnici *ka̋jь. Srodne su etimologije latinski quā i litavski kur.[2]