Aniline

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Aniline of benzeenamine is een aromatisch primair amine, die opgebouwd is uit een benzeenring en een aminogroep. De stof komt voor als een kleurloze corrosieve vloeistof. Het is een belangrijke grondstof voor synthetische kleurstoffen. Aniline is ingedeeld in IARC-klasse 3, hetgeen betekent dat de stof niet onder te brengen is voor wat betreft de carcinogeniciteit voor de mens.[2]

Quick facts: Aniline, Structuurformule en molecuulmodel, A...
Aniline
Structuurformule en molecuulmodel
Aniline.svg
Structuurformule van aniline
Aniline-3D-balls.png
Molecuulmodel van aniline
Algemeen
Molecuulformule
IUPAC-naam aniline
Andere namen fenylamine, aminobenzeen, benzeenamine
Molmassa 93,13 g/mol
SMILES
NC1=CC=CC=C1
CAS-nummer 62-53-3
EG-nummer 200-539-3
PubChem 6115
Wikidata Q186414
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Vergelijkbaar met fenylhydrazine, nitrosobenzeen, nitrobenzeen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefToxischSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H301 - H311 - H317 - H318 - H331 - H341 - H351 - H372 - H400
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P273 - P280 - P301+P310 - P305+P351+P338 - P311
Opslag Tussen 15 en 25 °C
EG-Index-nummer 612-008-00-7
MAC-waarde 2 ml/m³
LD50 (ratten) (oraal) 50[1] mg/kg
LD50 (konijnen) (dermaal) 840[1] mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,0217 g/cm³
Smeltpunt −6,2[1] °C
Kookpunt 184[1] °C
Vlampunt 76[1] °C
Zelfontbrandings- temperatuur 540[1] °C
Dampdruk 0,5 Pa
Oplosbaarheid in water 36 g/L
Goed oplosbaar in water
Evenwichtsconstante(n) pKz = 4.63 (Anilinium)
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

Oops something went wrong: