cover image

Methaan

kleinste koolwaterstofverbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Methaan (CH4) is de eenvoudigste koolwaterstof en behoort tot de groep der alkanen. Het bezit een tetraëdrische moleculaire geometrie. Het centrale sp3-gehybridiseerde koolstofatoom is volledig verzadigd. Methaan is bij kamertemperatuur en bij atmosferische druk een gas. Het werd in 1778 ontdekt door Alessandro Volta.

Quick facts: Methaan, Structuurformule en molecuulmodel, A...
Methaan
Structuurformule en molecuulmodel
Methane-2D-stereo.svg
Structuurformule van methaan
Algemeen
Molecuulformule CH4
IUPAC-naam methaan
Andere namen moerasgas, grauwvuurgas, mijngas
Molmassa 16,04 g/mol
SMILES
C
CAS-nummer 74-82-8
Beschrijving Brandbaar gas
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarDrukhouder
Gevaar[1]
H-zinnen H220 - H280[1]
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P410+P403[1]
Omgang Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur
Opslag Brandveilig en koel bewaren. Verluchting langs de vloer en het plafond.
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand gasvormig
Kleur kleurloos
Dichtheid (gas, 25 °C, 1 atm) 0,656 × 10−3 g/cm³
(gas, 0 °C, 1 atm) 0,716 × 10−3 g/cm³
Smeltpunt −182,48 °C
Kookpunt −164 °C
Vlampunt −188 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 537 °C
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 0,0227 g/L
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHog −74,81 kJ/mol
Sog, 1 bar 83,7 J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

Methaan, ook bekend onder de naam moerasgas, is het voornaamste bestanddeel van aardgas. Aardgas wordt in de natuur aangetroffen in samenhang met aardolie en andere fossiele brandstoffen, en heeft een vergelijkbare geologische oorsprong, ontstaan uit vergane resten organisch materiaal.