cover image

Bly är ett metalliskt grundämne. Som metall är bly beständigt mot luft och syror. Bly och alla dess föreningar har en tendens att lagras i människokroppen och kan genom blyförgiftning orsaka fosterskador, njurskador och bestående skador på det centrala nervsystemet. Vid temperatur över 600 °C är blyets ångtryck större än 1 mbar vilket ger en mycket giftig blyånga[1].

Quick facts: Nummer 82 Tecken Pb Grupp 14 Period 6 Block...
Bly
Nummer
82
Tecken
Pb
Grupp
14
Period
6
Block
p
Sn

Pb

Fl
TalliumBlyVismut
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
82Pb
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Relativ atommassa207,2 u
UtseendeBlåaktigt vit
Fysikaliska egenskaper
Densitet11 340 kg/m3 (273 K)
AggregationstillståndFast
Smältpunkt600,61 K (328 °C)
Kokpunkt2 022 K (1 740 °C)
Molvolym18,26 × 10-6 m3/mol
Smältvärme4,799 kJ/mol
Ångbildningsvärme177,7 kJ/mol
Atomära egenskaper
Atomradie180 (154) pm
Kovalent radie147 pm
van der Waalsradie202 pm
JonisationspotentialFörsta: 715,6 kJ/mol
Andra: 1 450,5 kJ/mol
Tredje: 3 081,5 kJ/mol
Fjärde: 4 083 kJ/mol
(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
e per skal2, 8, 18, 32, 18, 4
Kemiska egenskaper
Oxidationstillstånd4, 2 (amfoterisk)
Elektronegativitet2,33 (Paulingskalan)
Diverse
Kristallstrukturkubisk (ccp)
Ljudhastighet1 260 m/s m/s
Elektrisk konduktivitet4,81×106 A/(V × m)
Mohs hårdhet1,5
Identifikation
Historia
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Blyisotoper
Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP
202Pb {syn.} 52 500 år α
ε
2,598
0,050
198Hg
202Tl
204Pb 1,4 % >1,4×1017 år α 2,186 200Hg
205Pb {syn.} 1,53×107 år ε 0,051 205Tl
206Pb 24,1 %
Stabil
207Pb 22,1 %
Stabil
208Pb 52,4 %
Stabil
210Pb {syn.} 22,3 år α
β-
3,792
0,064
206Hg
210Bi
SI-enheter och STP används om inget annat anges.
Close

Bly skärmar av mot joniserande strålning och är särskilt effektiv mot röntgenstrålning. Därför är väggar och tak i röntgenrum klädda med bly.

latin heter bly plumbum, därav den kemiska beteckningen Pb.'