Oksijen

atom numarası 8 olan ve O harfi ile simgelenen kimyasal element / From Wikipedia, the free encyclopedia

Oksijen atom numarası 8 olan ve O harfi ile simgelenen kimyasal elementtir. Oksijen ismi Yunanca ὀξύς (oxis - "asit", tam anlamıyla "keskin", asitlerin acı tadı kastedilir) ve -γενής (-genēs) ("üretici", tam anlamıyla "sebep olan şey") köklerinden gelmektedir, çünkü isimlendirildiği zamanlarda tüm asitlerin oksijen içerikli olduğu sanılırdı. Standart şartlar altında, elementin iki atomu bağlanarak çok soluk mavi renkte, kokusuz, tatsız, diatomik yapıdaki, O2 formülüne sahip dioksijen gazını oluşturur.

Quick facts: Allotroplar, Görünüş, Standart atom ağırlığı ...
Oksijen, 8O
Liquid_oxygen_in_a_beaker_4.jpg
Kaynamakta olan sıvı hâldeki oksijen
Allotroplar O2, O3 (ozon)
Görünüş gaz: renksiz
sıvı ve katı: soluk mavi
Standart atom ağırlığı Ar, std(O) [15,99903, 15,99977] geleneksel: 15,999
Periyodik tablodaki yeri


O

S
azotoksijenflor
Atom numarası (Z) 8
Grup 16. grup (kalkojenler)
Periyot 2. periyot
Blok  p bloku
Elektron dizilimi [He] 2s2 2p4
Kabuk başına elektron 2, 6
Fiziksel özellikler
Faz (SSB'de) Gaz
Erime noktası (O2) 54,36 K (−218.79 °C, −361,82 °F)
Kaynama noktası 90,188 K (−182,962 °C, −297,332 °F)
Yoğunluk (SSB'de) 1,429 g/L
sıvıyken (kn'de) 1,141 g/cm3
Üçlü nokta 54,361 K, 0,1463 kPa
Kritik nokta 154,581 K, 5,0436 MPa
Erime entalpisi (O2) 0,444 kJ/mol
Buharlaşma entalpisi (O2) 6,82 kJ/mol
Molar ısı kapasitesi (O2) 29,378 J/(mol·K)
Buhar basıncı
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
T (K)       61 73 90
Atom özellikleri
Yükseltgenme durumları -2, -1, 0, +1, +2
Elektronegatiflik Pauling ölçeği: 3,44
İyonlaşma enerjileri
  • 1.: 1313,9 kJ/mol
  • 2.: 3388,3 kJ/mol
  • 3.: 5300,5 kJ/mol
  • (daha fazla)
Kovalent yarıçapı 66±2 pm
Van der Waals yarıçapı 152 pm
Bir spektrum aralığındaki renk çizgileri
Bir spektrum aralığındaki renk çizgileri
Elementin spektrum çizgileri
Diğer özellikleri
Kristal yapı Basit kübik
Basitkübik kristal yapısıoksijen
Ses hızı 330 m/s (gaz, at 27 °C)
Isı iletkenliği 26.58×10−3  W/(m·K)
Manyetik düzen paramanyetik
Manyetik alınganlık +3449,0×10-6 cm3/mol (293 K)[1]
CAS Numarası 7782-44-7
Tarihi
Keşif Carl Wilhelm Scheele (1771)
Adlandıran Antoine Lavoisier (1777)
Ana izotopları
İzotop Bolluk Yarı ömür (t1/2) Bozunma türü Ürün
16O %99,76 kararlı
17O %0,04 kararlı
18O %0,20 kararlı
Close

Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubunun üyesidir ve neredeyse diğer tüm elementlerle kolayca bileşik (başta oksitler olmak üzere) oluşturabilecek, büyük ölçüde reaktif olan bir ametaldir. Oksijen güçlü bir oksidanttır ve tüm elementler içinde ikinci en yüksek elektronegatifliğe sahiptir (sadece florun daha yüksek bir elektro negatifliği vardır) [2]. Kütlesel olarak, hidrojen ve helyumdan sonra evrende en bol bulunan elementtir[3] ve yer kabuğunda en bol bulunan elementtir, bu kısmın kütlesinin neredeyse yarısını oksijen oluşturur [kaynak belirtilmeli]. Serbest oksijen, sudan oksijen elde etmek için Güneş ışığını kullanan bazı fotosentetik organizmalar olmadan Dünya üzerinde bulunamayacak derecede fazla reaktiftir. O2 elementi bu organizmalar evrildiğinde, yaklaşık olarak 2.5 milyar yıl önce, atmosferde birikmeye başladı.[4] Diatomik oksijen gazı hacimsel olarak havanın %20.8'ini oluşturur.[5]

Suyun kütlesinin %88'i oksijendir, bu yüzden canlı organizmaların kütlesinin büyük bir kısmını oksijen oluşturur. Organizmalardaki hem organik (proteinler, yağlar ve karbonhidratlar) hem de inorganik (dış iskelet, dişler ve kemikler) neredeyse tüm ana moleküllerin yapısında oksijen bulunur. Element halindeki oksijeni; siyanobakteriler, Algler, bitkiler üretir ve tüm kompleks yaşam biçimlerindeki canlılar hücresel solunumda kullanır. O2 atmosferde birikmeye başlamadan önce, Dünya üzerinde evrimsel sürecin erken dönemlerinde dominant olan zorunlu anaerob organizmalar için oksijen toksik etki gösterir. Oksijenin başka bir formu (allotrop) Ozon (O3), biyosferin morötesi radyasyondan korunmasına yüksek irtifadaki ozon tabakası yardımcı olur, ancak yeryüzüne yakın yerlerde hava kirliliğinin yan ürünü olarak çevreyi kirletici özelliği de bulunmaktadır. Daha yüksekte alçak Dünya yörüngesi irtifasında kayda değer miktarda atomik oksijen bulunur ve uzay araçlarında erozyona neden olur.[6]

Oksijen, sıvılaştırılmış havanın ayrımsal damıtılmasıyla, zeolitlerin basınç salınım adsorpsiyonu ile kullanılarak oksijenin havadan ayrılarak yoğunlaştırılmasıyla, suyun elektroliziyle ve diğer yollarla endüstriyel olarak üretilir. Oksijenin kullanım alanları arasında çelik, plastik ve tekstil üretimi, roket yakıtı, oksijen terapisi ve hava taşıtlarında, denizaltılarda, insanlı uzay uçuş programlarında ve dalgıçlıkta yaşam destek üniteleridir.