cover image

חברת החשמל לישראל

חברה ממשלתית וציבורית המייצרת ומספקת חשמל לכל מגזרי המשק בישראל / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

חברת החשמל לישראל היא חברה ממשלתית וציבורית, מונופול, המייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל וברשות הפלסטינית[2]. כ-99.85% ממניות החברה מוחזקות בידי הממשלה[3]. פעילותה כוללת ייצור חשמל, הולכה, הַשׁנָאָה, חלוקה, אספקה ומכירת החשמל ללקוחות.

Quick facts: נתונים כלליים, סוג, בורסה, מייסדים, תקופ...
חברת החשמל
סמליל חברת החשמל
נתונים כלליים
סוג חברה ממשלתית / ציבורית
בורסה הבורסה לניירות ערך בתל אביב
מייסדים פנחס רוטנברג
תקופת הפעילות 1923–הווה (כ־100 שנה)
משרד ראשי בנין המשרד הראשי (המה"ר), חיפה, ישראל
בעלות ישראל מדינת ישראל
ענפי תעשייה electric utility
מוצרים עיקריים ייצור, הולכה וחלוקת חשמל
הכנסות 22.1 מיליארד ש"ח (2021)[1]
רווח תפעולי 626 מיליון ש"ח (2021)[1]
רווח 1.28 מיליארד ש"ח (2021)[1]
הון עצמי 28.8 מיליארד ש"ח (2021)[1]
סך המאזן 90.6 מיליארד ש"ח (2021)[1]
מנכ"ל מאיר שפיגלר
עובדים 10,848 (יוני 2022)
www.iec.co.il
Close

החברה נוסדה כ'חברת החשמל פלשתינה' ב-29 במרץ 1923 על ידי פנחס רוטנברג. מאז ועד היום היא מובילה את משק החשמל בפלשתינה-א"י ומדינת ישראל. על אף שמדובר בחברה בבעלות המדינה, המשאבים הנחוצים לפיתוח משק החשמל מגויסים על ידי החברה ממקורות עצמיים ובאמצעות גיוסי הון בישראל ובחו"ל. הם אמנם אינם ממומנים מתקציב המדינה, אך מקבלים ערבות ממשלתית.

נכון ל-31 בדצמבר 2021, החברה מעסיקה כ-10,487[4] עובדים ומספקת שירות לכ-2.5 מיליון משקי בית בישראל.