cover image

מים

תרכובת כימית בסיסית ההכרחית לקיום כל צורות החיים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מים הם תרכובת כימית המהווה בצורתה הנוזלית בסיס לכל צורות החיים המוכרות, כולל האדם, המים נחשבים לאחד מקבוצות אבות המזון החשובים ביותר לצריכה. מולקולת מים מורכבת משני אטומים של מימן ומאטום של חמצן. הנוסחה הכימית של המים היא H2O או בסימון (aq).

המונח "H2O" מפנה לכאן. לערך העוסק בסדרת טלוויזיה, ראו H2O (סדרת טלוויזיה).
Quick facts: שם סיסטמטי, כתיב כימי, מסה מולרית, מראה, ...
מים (H2O)
מבנה מולקולת מים (H מסמל אטום מימן, ו-O חמצן)
שם סיסטמטי מים
כתיב כימי H₂O
מסה מולרית 18.0154 גרם/מול
מראה שקוף
מספר CAS 7732-18-5
צפיפות 1 גרם/סמ"ק
מצב צבירה נוזל
טמפרטורת היתוך 0 °C
273.15 K
טמפרטורת רתיחה 100 °C
373.15 K
מקדם שבירה 1.333
חומציות 14 pKa
בסיסיות 14 pKb
אנתלפיית התהוות סטנדרטית −241,818 ג'ול למול, −285,830 ג'ול למול
אנטרופיה מולרית תקנית 69.9±0.05 ג'ול למול־קלווין, 188.8±0.05 ג'ול למול־קלווין
LD50 90,000 (דרך הפה, חולדות) מ"ג לק"ג
Close
כשני שלישים מפני כדור הארץ מכוסים במים. מתוך מים אלו, 97.2% הם מים מלוחים המרכיבים את חמשת האוקיינוסים. הקוטב הדרומי שנראה למטה מכיל כ-90% מהמים המתוקים בעולם.
נתזי מים

התכונות הכימיות של המים מאפשרות להם להיות ממס אוניברסלי למרבית התרכובות בטבע, ובהתאם לכך המים בטבע הם תמיסה העשויה ממים טהורים שבהם מומסים מינרלים שונים. מים מזוקקים, (H2O), הם תרכובת טהורה של מים הקיימת בתנאי מעבדה.