cover image

Koude Oorlog

geopolitieke spanningen tussen Rusland en de VS in periode 1947-1991 / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische wereld in de tweede helft van de 20e eeuw. Het kapitalistische westerse blok werd geleid door de Verenigde Staten (VS). De communisten stonden voornamelijk onder leiding van de Sovjet-Unie (USSR), of waren verbonden met communistisch China. Voor het Westen werd ook wel de term eerste wereld gebruikt, terwijl de communistische wereld de tweede wereld was. Landen die noch bij het kapitalistische, noch bij het communistische blok wilden behoren noemden zich Niet-Gebonden Landen. Zij vormden de derde wereld, een begrip dat ook voor ontwikkelingslanden gebruikt wordt.

Quick facts: Koude Oorlog, Datum, Locatie, Resultaat, Terr...
Koude Oorlog
Cold_War_alliances_mid-1975.svg
Politiek klimaat in de jaren 1970
 Kapitalistisch blok
 Communistisch blok
 Neutrale landen
Datum 1945 - 1991
Locatie wereldwijd
Resultaat Uiteenvallen van het Oostblok
Territoriale
veranderingen
15 nieuwe onafhankelijke staten ontstaan uit de Sovjet-Unie
Strijdende partijen
Vlag van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie NAVO
e.a.
Flag_of_the_Soviet_Union.svg Warschaupact
e.a.
Close

De aanduiding koude oorlog, van het Engelse cold war, werd voor het eerst gebruikt door de schrijver George Orwell in 1945, in een essay in de Tribune, een Britse krant. Hij waarschuwde voor een nieuwe wereldorde van totalitaire staten.

Herhaaldelijk deden zich tijdens de Koude Oorlog momenten voor waarbij de vrees rees dat plaatselijke conflicten en confrontaties konden escaleren tot een Derde Wereldoorlog, zoals de Koreaanse Oorlog die uitbrak in 1950, de Hongaarse Opstand in 1956 en de Cubacrisis in 1962.