cover image

Waterstofcyanide

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Waterstofcyanide of blauwzuur is een anorganische verbinding van waterstof, koolstof en stikstof, met als brutoformule HCN. Het is een extreem giftige kleurloze tot zeer licht blauwe vloeistof, die vlak boven kamertemperatuur kookt. Het is een zwak zuur en het is goed oplosbaar in water.

Quick facts: Waterstofcyanide, Structuurformule en molecuu...
Waterstofcyanide
Structuurformule en molecuulmodel
Hydrogen-cyanide-2D.svg
Structuurformule van waterstofcyanide
Hydrogen-cyanide-3D-vdW.png
Molecuulmodel van waterstofcyanide
Algemeen
Molecuulformule HCN
IUPAC-naam waterstofcyanide
Andere namen blauwzuur, cyaanwaterstof, formonitril, methaannitril
Molmassa 27,04 g/mol
SMILES
C#N
InChI
1/CHN/c1-2/h1H
CAS-nummer 74-90-8
EG-nummer 200-821-6
PubChem 768
Beschrijving Kleurloos gas, kleurloze tot lichtblauwe vloeistof, zwak zuur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarToxischMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H224 - H330 - H400 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen geen
EG-Index-nummer 006-006-00-X
MAC-waarde 11 mg/m³
LD50 (muizen) 1 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos tot zeer lichtblauw
Dichtheid 0,6876 g/cm³
Smeltpunt −13,24 °C
Kookpunt 25,6 °C
Vlampunt −18 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 538 °C
Dampdruk 82600 Pa
Geometrie en kristalstructuur
Dipoolmoment 2,98 D
Evenwichtsconstante(n) pKa = 9,36
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

De toxische werking van blauwzuur berust op het verstoren van de ATP-productie in de mitochondriën. Blauwzuur ruikt naar amandelen, hoewel een genetisch defect bij sommigen het waarnemen ervan belemmert.[1] Ook de zouten van blauwzuur, de cyaniden, zijn zeer giftige verbindingen. Zo bedraagt de dodelijke dosis van kaliumcyanide (KCN) voor een gemiddelde mens minder dan een gram: de LD50 ligt op 2,857 milligram per kilogram lichaamsgewicht.

Oops something went wrong: