Ringerike

kommune i Viken i Norge / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ringerike er en norsk kommune som ligger i tidligere Buskerud, nå Viken fylke. Administrasjonssenteret er Hønefoss. Kommunen grenser i nord til Sør-Aurdal og Søndre Land, i øst til Gran, Jevnaker, Lunner og Oslo, i sør til Bærum og Hole, og i vest til Modum, Krødsherad og Flå. Ringerike har dermed elleve nabokommuner. Kommunen hadde 30 442 innbyggere per 1. januar 2019.[5]

Quick facts: Ringerike, Land, Fylke, Status, Innbyggernavn...
Ringerike

Land Norge
FylkeViken
Statuskommune
Innbyggernavnringeriking
Grunnlagt1. januar 1964
Adm. senterHønefoss
Areal
  Totalt
  Land
  Vann

1 555,11 km²[1]
1 421,86 km²[2]
133,25 km²[2]
Befolkning31 011[3] (2022)
Bef.tetthet21,81 innb./km²
Antall husholdninger14 463
Kommunenr.3007
Høyeste toppGyranfisen (1126,7 moh.)[4]
NettsideNettside
Politikk
OrdførerKirsten Orebråten (Ap) (2019)

Ringerike
60°12′19″N 10°09′09″Ø

Close
Rådhuset i Ringerike sto ferdig i 1962, men da het det Norderhov rådhus. Etter sammenslåingen til den nye storkommunen Ringerike fikk det imidlertid navnet Ringerike rådhus fra 1. januar 1964.

Ringerike kommune oppsto 1. januar 1964, etter en kommunesammenslåing mellom kommunene Hole, Tyristrand, Hønefoss, Norderhov og Ådal. En mindre del av Flå kommune ble også tilført den nye storkommunen. Hole trakk seg ut av storkommunen fra 1. januar 1977 og ble selvstendig kommune igjen. Ringerike er blant de mellomstore bykommunene i Norge og den er største skognæringskommune, hvor næringslivet i stor grad tuftet på tømmerstokken. Det drives imidlertid også et betydelig jordbruk der. Industri-, handels- og servicevirksomhet er også økende.

Navnet Ringerike er satt sammen av de to ordene hringr (ring) og riki (rike eller landskap), og ble opprinnelig brukt om et mye større geografisk område enn det som omfattes av den moderne kommunen, nemlig det landskapsområdet som kalles Ringerike. Opprinnelsen skriver seg helt tilbake til de første navngitte kongene som bodde på Ringerike og så langt tilbake som norgeshistorien er skrevet. Man tror at de første «ringerikingene» bosatte seg (i ring) rundt Tyrifjorden, og at dette kan ha med navnet å gjøre.