חובבות רדיו

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

חובבות הרדיו (או רדיו חובבים) היא תחביב מדעי וחברתי שהתפתח במאה העשרים. לאורך השנים חובבות הרדיו מטפחת את הקשר החברתי בעולם, ומשתתפת בסיוע לשירות הציבור והמדינה; אך תועלתה העיקרית היא בקידום הטכנולוגיה, על ידי ניסוי והפעלה של שיטות ואמצעים חדשים. חובבי הרדיו מתקשרים ביניהם במספר דרכים, ומניינם בעולם עומד על מיליונים.

Amateurfunkstation.jpg
דוגמה של תחנת רדיו חובבים, עם ארבעה מקמ"ש, מגברים, מחשב לצורך מעבר למצב שידור דיגיטלי. על הקיר דוגמאות לפרסים שונים ותעודות של חובבות רדיו.

המילה "חובבות" אינה מתייחסת לכישוריהם או למיומנויותם של האנשים העוסקים בה, אלא מצביעה על כך שנאסר על התקשורת שנעשית במסגרתה לשמש למטרה מסחרית, פוליטית או לשם השגת ממון.

Oops something went wrong: