חיל רגלים

חיל צבאי המורכב בעיקר מלוחמים הנלחמים רגלית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

חיל רגלִים (בראשי תיבות: חי"ר) הוא החיל העתיק ביותר ובדרך כלל הגדול ביותר בחילות הלוחמים בצבא המודרני. שמו של חיל זה נובע מאופן התקדמותו של החייל בשדה הקרב, הנעשית ברגל. חימושו העיקרי של רגלי מודרני הוא רובה או נשק אחר שמתאים להפעלה על ידי לוחם בודד או קבוצה קטנה של לוחמים.

Israeli_Urban_combat.jpg
חיל רגלים ישראלי עם ציוד מלא
APP-6a_Infantry.png
סימון כוח חי"ר במפות

Oops something went wrong: