cover image

Autoweg

weg die alleen toegankelijk is voor snelle motorvoertuigen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een autoweg is een weg die alleen toegankelijk is voor snelle motorvoertuigen. In Nederland zijn dat motorvoertuigen waarmee met een snelheid van ten minste 50 kilometer per uur kan en mag worden gereden.

Nederlands_verkeersbord_G3.svg
Verkeersbord autoweg in Nederland
Belgian_road_sign_F9.svg
Verkeersbord autoweg in België

Op een autoweg mag niet gekeerd of achteruit gereden worden. Stilstaan zonder verkeerstechnische noodzaak is ook niet toegestaan. De inrichting van een autoweg verschilt behoorlijk per geval. Sommige autowegen zijn uitgevoerd met een middenberm tussen de rijbanen, andere niet. In de middenberm kan een barrière geplaatst zijn om het verkeer op beide rijbanen te scheiden. Soms zijn vluchtstroken aanwezig, maar meestal zijn er alleen vluchthavens. Het verkeer op een autoweg kan te maken krijgen met kruisend verkeer, maar de aansluitingen kunnen ook ongelijkvloers zijn zoals bij autosnelwegen. In dat laatste geval zijn afritten wel krapper opgezet, zodat men hier met de snelheid rekening moet houden. De maximumsnelheid ligt in de meeste landen tussen die van een autosnelweg en een normale gebiedsontsluitingsweg.

Autowegen met een enkele rijbaan kunnen relatief onveilig zijn, omdat verkeer de rijstrook van de tegenligger mag gebruiken om in te halen. In praktijk kan dit alleen bij goed (over)zicht, wanneer de tegenliggende rijstrook over een grote afstand leeg is, en wanneer de inhaalmanoeuvre vlot kan worden uitgevoerd. Tegenliggers hebben immers potentieel eveneens een hoge snelheid, die regelmatig onderschat wordt. De kans op een frontale botsing is hierdoor relatief hoog.

In Nederland is de maximumsnelheid op een autoweg buiten de bebouwde kom, tenzij anders aangegeven, 100 km/h. Binnen de bebouwde kom is dat meestal 50 km/h.

In België is er geen specifieke snelheidsregeling voor een autoweg. De gewone snelheidsregeling is van toepassing: binnen de bebouwde kom 50 km/u en daarbuiten 90 km/u, behalve in het Vlaams gewest waar 70 km/u geldt. Bij aanwezigheid van middenberm en minimaal 2 rijstroken per rijrichting geldt 120 km/u.

Ook Duitsland kent geen specifieke snelheidsregeling voor autowegen. In beginsel geldt de maximumsnelheid voor buiten de bebouwde kom, 100 km/h. Als de weg over fysiek gescheiden rijbanen beschikt geldt het snelheidsregime voor autosnelwegen, dus indien niet anders aangegeven een adviessnelheid van 100 km/h. Vaak wordt een maximumsnelheid aangegeven.