cover image

האוניברסיטה הפתוחהראשי תיבות: האו"פ) היא אחת מעשר האוניברסיטאות בישראל המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה. ייחודה של האוניברסיטה הפתוחה הוא בקבלת כל אדם בוגר ללימודי תואר ראשון, ללא תנאים מוקדמים כגון תעודת בגרות, ציון בבחינה הפסיכומטרית או עמידה בבחינות קבלה.

Quick facts: אוניברסיטה ציבורית, מוטו, תאריך ייסוד, קמ...
האוניברסיטה הפתוחה

סמליל האוניברסיטה מאז 2016[1]
קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אוניברסיטה ציבורית
מוטו הרבה מעבר לתואר
תאריך ייסוד 1974, תחילת לימודים ב-1976
קמפוס רעננה, רמת גן, תל אביב – רמת אביב, ירושלים – מל"י, חיפה – קמפוס הנמל, באר שבע – בית יציב, נצרת, גבעת חביבה (60 מרכזי לימוד בכל הארץ)
בעלי תפקידים
נשיא פרופ' מימי אייזנשטדט
סגן נשיא פרופ' גיא מירון (משנה לנשיאה)
נגיד דורית ביניש
יו"ר (הוועד המנהל) ד"ר אורי ירון
מנכ"ל רות שהם
סגל אקדמי בכיר 107[2]
סטודנטים
כלל הסטודנטים 52,102 (2022)
סטודנטים לתואר ראשון 49,399 (2022)
סטודנטים לתואר שני 2,703 (2022)
מיקום
מיקום ישראל
קואורדינטות 32°11′19″N 34°53′17″E
www.openu.ac.il
Close
טקס פתיחת קמפוס רמת אביב של האוניברסיטה הפתוחה מימין פרופ' אברהם גינזבורג נשיא האוניברסיטה, ודורותי דה רוטשילד (במרכז), 1976
קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברמת אביב בשנת 1976
פרופ' אברהם גינזבורג באחד מטקסי חלוקת התארים הראשונים של האוניברסיטה
הוילה באפקה שבה שכנו משרדי האוניברסיטה הפתוחה בתחילת דרכה, ב-1974
קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד ברעננה (מבט אווירי)
מרחבי הקמפוס ברעננה
מרחבי הקמפוס ברעננה

שיטת הלימוד באוניברסיטה הפתוחה משלבת הוראה בלמידה מרחוק באמצעות טכנולוגיות וספרים לצד מפגשים פרונטליים למעוניינים. מרכזי לימוד של האוניברסיטה הפתוחה פזורים ברחבי ישראל, כשרבים מסניפיה הם שלוחות במכללות אקדמיות ברחבי הארץ. קבלת התואר באוניברסיטה הפתוחה בדומה למוסדות השכלה השונים מותנית בעמידה בהצלחה בדרישות הקורסים השונים כגון הגשת עבודות הנקראות ממ"נים וסיום בחינה בציון עובר, וכמו כן, נדרשת הוכחת ידיעת השפה האנגלית. עיקר התארים שהאוניברסיטה מציעה הם תארים ראשונים, ויש גם מספר מועט של תחומים ללימודי תואר שני, שדרישות הקבלה אליהם דומות למקובל ברוב האוניברסיטאות האחרות. בשנת 2022 אישרה המועצה להשכלה גבוהה פתיחת לימודים לתואר דוקטור בחינוך – טכנולוגיות במערכות למידה.[3]