cover image

Beekdal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een beekdal is een lager gelegen dal in een dekzandgebied waardoor een beek stroomt. In de Nederlandse zandgebieden komt dit landschapstype algemeen voor, daarbuiten is het vrij zeldzaam en dan nog alleen in de Noordwest-Europese laagvlakte.

Gulp-Slenaken.jpg
beekdal van de Gulp
Drentse_Aa_RA.jpg
beekdal van de Drentsche Aa

Dit soort dalen dient te worden onderscheiden van rivierdalen, hetgeen mogelijk is aan de hand van het bodemtype. Beekdalen hellen normaliter in de richting van de beek, doch er kunnen ook kleine dekzandkopjes in voorkomen. Deze kopjes zijn vaak belangrijke archeologische vindplaatsen uit de steentijd.

Oops something went wrong: