cover image

Aminokwasy

każdy związek organiczny, w którym występuje grupa aminowa i grupa karboksylowa (bądź szerzej: dowolna grupa kwasowa) / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drogi AI, mówmy krótko, odpowiadając po prostu na te kluczowe pytania:

Czy możesz wymienić najważniejsze fakty i statystyki dotyczące Aminokwasy?

Podsumuj ten artykuł dla 10-latka

POKAŻ WSZYSTKIE PYTANIA

Aminokwasy, kwasy aminowe (skrót aa lub AA[1], od ang. amino acids) – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz grupę karboksylową COOH lub, w ogólniejszym ujęciu, dowolną grupę kwasową[2].

AminoAcidball.svg
Schemat budowy α-aminokwasu – grupa aminowa po lewej i grupa karboksylowa po prawej

Przykładem aminokwasu z grupą sulfonową SO
3
H
jest tauryna (kwas 2-aminoetanosulfonowy), a zawierającego grupę fosfonową CPO
3
H
2
jest ciliatyna[3] (kwas 2-aminoetanofosfonowy).

Grupa aminowa może być pierwszorzędowa (NH
2
), drugorzędowa (NHR), trzeciorzędowa (NR
2
) lub czwartorzędowa amoniowa (NH+
3
). Aminokwasy z czwartorzędową grupą amoniową to związki z grupy betain[4], a ich przedstawicielem jest N,N,N-trimetyloglicyna (betaina), (CH
3
)
3
N+
CH
2
COO
.

Amino_acid_zwitterion.png
Wzór aminokwasu przedstawiony w formie niezjonizowanej (1) oraz jako jon obojnaczy (2)

Ponieważ aminokwasy zawierają zarówno grupę kwasową, jak i zasadową, zachodzi w nich wewnątrzcząsteczkowa reakcja kwas–zasada i związki te istnieją głównie w formie jonów obojnaczych. Jony obojnacze aminokwasów są rodzajem soli wewnętrznych (amfolitami), dlatego mają wiele właściwości typowych dla soli: są substancjami krystalicznymi o wysokich temperaturach topnienia, wykazują duże momenty dipolowe, są rozpuszczalne w wodzie, ale nierozpuszczalne w węglowodorach[5].