cover image

Демографија Војводине

From Wikipedia, the free encyclopedia

Демографија Војводине обухвата приказ демографске структуре Аутономне Покрајине Војводине. Према попису из 2022. године, Војводина има 1.740.230 становника.

Demografija_Vojvodine.png
Демографски развој Војводине у периоду од 1880. до 2002.

Oops something went wrong: